• Deze Algemene- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Vloeren Kameraad uitgebrachte prijsopgaves/offertes en gesloten overeenkomsten.
 • Afwijkingen op deze algemene voorwaarden en/of overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Vloeren Kameraad en de koper zijn overeengekomen.
 • de klant is zelf verantwoordelijk voor het afgenomen aantal vierkante meters laminaat ( dit geldt ook wanneer men uit is gegaan van een bouwtekening. Bouwtekeningen kunnen in sommige gevallen afwijken van de werkelijkheid) en dient bij tekortkoming van het laminaat een tweede vervolgafspraak te worden gemaakt. Hier komt 200 euro voorrijkosten bij plus het bedrag voor het tekort aan materiaal. Het is niet altijd mogelijk om de afspraak voor de volgende dag in te plannen.
 • Er is sprake van gratis bezorgen en leggen wanneer de klant minimaal 40m2 heeft afgenomen en binnen een straal van 100 km woonachtig is. Wanneer er tijdens het leggen blijkt dat de ruimte minder dan 40m2 is, mogen er geen pakken die over zijn geretourneerd worden en worden en kunnen er extra kosten in rekening gebracht worden.
 • Te allen tijde attenderen wij de klant op het snijverlies. Wij adviseren 10% snijverlies op rechte planken en tegel. Op visgraat vloeren adviseren wij 20% snijverlies. Het is de verantwoordelijkheid van klant om dit advies al dan niet aan te nemen.
 • Wanneer de klant, tegen advies in, toch besluit tot minder snijverlies, is de klant hier zelf verantwoordelijk voor en dient bij tekortkoming van laminaat bij het plaatsen door onze monteurs een tweede vervolgafspraak te worden gemaakt. Hier komt 200 euro voorrijkosten bij plus het bedrag voor het tekort aan materiaal.
 • In het geval van schade / geschil zijn wij maximaal aansprakelijk voor het aankoopbedrag.
 • Retour is mogelijk, alles na 2 onaangebroken pakken laminaat kunnen bij overschot door ons worden teruggenomen, het aankoopbedrag wordt dan aan klant geretourneerd. Deze dient de klant na afloop zelf terug te brengen. Blijkt bij het leggen dat er onvoldoende laminaat is ingekocht dan dient de klant dit zelf alsnog te kopen. Voor een tweede afspraak worden er 200 euro in rekening gebracht.
 • De vloeren worden horizontaal of verticaal gelegd met alle voegen op elkaar afgestemd. Indien de klant dit niet vooraf heeft aangegeven wordt er horizontaal of verticaal gelegd. Als er verder nog speciale wensen zijn dan kan dit voorafgaand aan de werkzaamheden besproken worden met de leggers.
 • Verstek zagen van de hoge wandplinten gebeurt alleen in de buitenhoeken.
 • In het geval van afwerken gebruiken wij bijpassende plakplinten / profiel. Overal waar geen hoge wandplint geplaatst kan worden gebruiken wij een plakplint/profiel.
 • Wij adviseren te allen tijde het laminaat niet te laten doorleggen in verband met de duurzaamheid. Als de vakmannen merken dat doorlopen niet verstandig is dan leggen wij niet door maar kunnen wij eventueel een profiel plaatsen. Als er toch tegen onze wil bepaald wordt dat het anders moet dan vervalt de garantie.
 • We leggen geen laminaat op trappen, kruipruimten, luiken , wc’s of badkamers.
 • Verplaatsen van meubels e.d. is te allen tijde voor de klant zelf en dient vooraf door klant te worden aangegeven.
 • De te leggen ruimte dient leeg en leg klaar te zijn.
 • Indien de vakman niet kan plaatsen terwijl dit gemakkelijk voorkomen had kunnen worden, moet er een vervolgafspraak gemaakt worden en wordt er 200 euro voorrijkosten in rekening gebracht.
 • Voor het beste resultaat adviseren wij altijd om de vloer te egaliseren. Wij zijn niet aansprakelijk voor klachten die buiten de leggarantie vallen, zolang de klikverbindingen in orde zijn, zijn wij niet aansprakelijk voor bijvoorbeeld geluidsklachten / oneven heden van de ondergrond waardoor er speling is. Wij kunnen dit minimaal oplossen door het op te vullen.
 • In het geval van pvc is de klant zelf verantwoordelijk om de vloer te egaliseren, vindt de klant toch dat de vloer vlak genoeg is dan dient er een speciale ondervloer gebruikt te worden om oneven heden te minimaliseren.
 • De volgende punten vallen onder onze leggarantie, loskomen van hoge wandplinten, het los komen van de klikverbindingen en bol komen te staan van de gekozen vloer mits het door waterschade komt.
 • Als de vloer niet geëgaliseerd is kunnen er kieren zichtbaar zijn tussen de vloer en de wandplinten.
 • De klant hoort rekening mee te houden dat het kan voorkomen dat in uitzonderlijke situaties waarbij er grote vertraging opgelopen wordt de klus niet dezelfde dag afgemaakt kan worden en dus de volgende dag verder afgemaakt wordt en/of dat er door de vertraging later wordt begonnen dan afgesproken.
 • De afgesproken legdatum staat vast maar kan eventueel gewijzigd worden 1 maand voor aanvang werkzaamheden.
 • Indien de klant de voorkeur heeft om contant te betalen dan mag dat vooraf in de winkel.
 • Nadat de vloer is gelegd is de klant zelf verantwoordelijk voor het restafval.
 • U krijgt bij ons altijd een fabrieksgarantie en een leg garantie!
 • De fabriek garanties beginnen vanaf 7 jaar en kunnen oplopen tot 25 jaar, afhankelijk van de kwaliteit wat u kiest. Deze garantie is geldt niet voor doorgedrukte naden!
 • U heeft een leggarantie van 6 maanden. in het geval van schade proberen wij eerst de schade te herstellen door het op te vullen. Als wij merken dat dit niet voldoende is dan gaan we over na vervanging van de beschadigde delen.
 • Zonder bon heeft de klant geen garantie. Klant is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van de afgegeven bon.
 • Het is niet mogelijk om het door klant reeds bestelde laminaat achteraf te veranderen tenzij het minimaal 3 weken voor aanvang werkzaamheden doorgegeven word, bij het te laat doorgeven of annuleren worden er kosten berekend van 200 euro.
 • Bij het niet houden aan de boven gemaakte afspraken wordt er niet gelegd en niet geleverd.
 • Het gratis leggen actie is alleen geldig bij afnames v.a. 40m2 of meer.
 • Wanneer er sprake is van bestellingen buiten onze regio( 100km )komen er transportkosten bij. De hoogte van de transportkosten is afhankelijk van het aantal kilometers we moeten rijden en het aantal vierkante meters wat de klant afneemt. Het leggen blijft gratis.